ZSP Nr 2 w Gryfinie

Szkolny Ośrodek Kariery - ZSP Nr 2 w Gryfinie

Charakterystyka kandydatów do pracy

Analizie poddano 363 formularze zgłoszone do Biura Karier. Wśród osób poszukujących pracy 62% stanowiły kobiety. Blisko połowa to maturzyści z lat 2000-2005. Osoby kończące szkołę średnią w latach 2006-2009 stanowiły 37%, zaś wśród zeszłorocznych maturzystów pracy szuka 31 osób. Zdecydowana większość kandydatów do pracy, tj. prawie 86%, to osoby wieku 20-29 lat.

Tab. 1. Wiek poszukujących pracy

Rok urodzenia Częstość %
1951-1972 4 1,07
1973-1980 23 6,17
1981-1990 310 83,11
1991-1996 25 6,70
Brak danych 11 2,95
Ogółem 363 100


Większość poszukujących pracy (blisko 60%) ukończyło licea ogólnokształcące, 23% to absolwenci zespołów szkół, zaś 8% uczęszczało do techników. 20% osób zapisanych w bazie poszukujących pracy ma tytuł magistra. Tylko 4 osoby po studiach inżynierskich szuka pracy. Blisko 50% poszukujących zatrudnienia to studenci studiów I stopnia (licencjatu) – głównie z kierunków: ekonomia, administracja, turystyka i rekreacja oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 63% osób deklaruje znajomość co najmniej jednego języka na poziomie dobrym, zaś w takim samym stopniu dwa języki zna 13%. Język angielski biegle lub dobrze zna 49% poszukujących pracy, niemiecki na podobnym poziomie – 8%, francuski – 6%, rosyjski – 7% i inny (głównie ukraiński) – 4%. Niemal wszyscy deklarują co najmniej dobrą znajomość obsługi komputera (przede wszystkim internetu, edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego). 32% zna przynajmniej podstawy któregoś z języków programowania: 9% zna język C++, 7% – JAVA, 6% – PHP.

Kandydatów do pracy interesują przede wszystkim oferty pracy w Polsce. Aż 81% nie zamierza opuszczać kraju w poszukiwaniu pracy. Zarówno w kraju, jak i za granicą chciałoby pracować 18%, a zaledwie 2 osoby poszukują tylko zagranicznych ofert pracy. Blisko 60% poszukujących pracy oczekuje zatrudnienia w Rzeszowie, zaś dla 41% miejsce pracy nie ma znaczenia. Wśród zawodów, które poszukujący pracy chcieliby wykonywać, najczęściej wpisywano pracę biurową i w administracji. 16 osób chciałoby pracować w księgowości, tyle samo jako grafik komputerowy. 10 osób poszukuje zatrudnienia w zawodzie przedstawiciela handlowego, a 8 jako asystentka/sekretarka.

Preferowane zawody