ZSP Nr 2 w Gryfinie

Szkolny Ośrodek Kariery - ZSP Nr 2 w Gryfinie

Szkolny Ośrodek Kariery ma za zadanie pomóc w świadomym wyborze i planowaniu Twojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Na stronie internetowej SzOK-u przedstawiana będzie galeria zawodów, m.in.:

  • zadania i czynności związane z ich wykonywaniem,
  • środowisko pracy,
  • przeciwwskazania i wymagania do ich wykonywania,
  • potencjalne ścieżki edukacyjne przedstawianego zawodu.

Znajdziecie tu również informacje o rynku pracy w Polsce, a także w Europie. Jakich zawodów, jakich specjalistów potrzeba na tym rynku oraz skąd czerpać informacje o rynku pracy.

Celem prowadzenia SzOK-u jest także:

  • rozwój umiejętności rozpoznawania własnych możliwości, predyspozycji i zainteresowań oraz ich wykorzystywania,
  • zachęcanie do aktywności, przezwyciężania bierności,
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
  • rozwój kompetencji społecznych i umiejętności psychicznych ułatwiających poszukiwanie pracy i funkcjonowanie w roli zawodowej.

Szkolny Ośrodek Kariery wykonuje działania w zakresie:

  • doradztwa grupowego: warsztaty, seminaria, prelekcje, wykłady, wycieczki - Agencje Doradztwa Personalnego, Wojewódzki Urząd Pracy, Wolontariat, Wyższe Uczelnie
  • doradztwa indywidualnego

Każdy z Was może indywidualnie zgłaszać swoje problemy, pytania, wątpliwości związane z wyborami, których musicie dokonywać na drodze kariery edukacyjnej i zawodowej.

Opiekun Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach projektu „ Kreatywni i kompetentni"
Barbara Siwek